Live

Vi möjliggör utsändning av grafik via CasparCG. Vi erbjuder hjälp med att bygga mallar, implementera och även sända ut grafiken. Caspar används överallt i SVT, i mallade nyhetssändningar, stora produktioner som Eurovision och via nyutvecklade Caspar Touchdown som ger ökad redaktionell frihet.

Verktyg

SVT Design hjälper redaktioner och program med att förenkla och effektivisera sina arbetsflöden genom att utveckla arbetsredskap anpassade för deras specifika behov, exempelvis Cosmo, Milou och Starling.

System

SVT Design skapar system för inhämtning av all slags data för vidare visualisering. Det kan gälla valdata, sportresultat och tittargenererad material i form av bild eller text.
Systemen hanterar också metadata som är avgörande för bl a sökbarhet av digitalt material.